Φιλέτο Γλώσσας με Σπανάκι

Συνταγή για υψηλή χοληστερίνη

Ο υψηλός δείχτης χοληστερίνης στο αίμα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής γιατί αυξάνει τον κίνδυνο για μια πρόωρη αρτηριοσκλήρωση και γιατί μένει απαρατήρητος για δεκαετίες. Μπορεί εύκολα να επηρεαστεί με μια μετατροπή της διατροφής. Συνεχίστε την ανάγνωση Φιλέτο Γλώσσας με Σπανάκι