Τα δικαστήρια στην Αρχαία Ελλάδα

Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική αντίληψη η καταγωγή του θεσμού των δικαστηρίων ανάγεται στους Θεούς.
Όπως φαίνεται από τα ομηρικά έπη, τη δικαστική εξουσία ασκούσαν αρχικά οι βασιλείς. Στα ιστορικά χρόνια η αρμοδιότητα των βασιλέων σε δικαστικά θέματα περιορίστηκε.. Συνεχίστε την ανάγνωση Τα δικαστήρια στην Αρχαία Ελλάδα