Παστίτσιο – Η εμφάνιση του στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η πρώτη γνωριμία έγινε με το Αρτοκρέας (παστίκιον) που περιγράφεται στη Μαγειρική (μεταφρασμένο από τα ιταλικά), τον πρώτο οδηγό που εκδόθηκε στη γλώσσα μας (Σύρος, 1828). Συνεχίστε την ανάγνωση Παστίτσιο – Η εμφάνιση του στην Ελλάδα