Οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα προκαλούν σημαντική ρύπανση

Ο άνθρακας παραμένει το πλέον χρησιμοποιούμενο καύσιμο στις μεγάλες μονάδες καύσης στην ΕΕ, παρά το γεγονός ότι σημειώνεται σημαντική πρόοδος προς τους στόχους για το κλίμα και την ενεργειακή πολιτική για το 2020-2030. Συνεχίστε την ανάγνωση Οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα προκαλούν σημαντική ρύπανση