10/1-2/2 Σαφές το ασαφές

“Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες, στο έργο τους, εξερευνούν την υλικότητα της χειρονομίας. Σαφές το ασαφές προσεγγίζεται μέσα από πυκνώσεις χρώματος, σχεδίου και ύλης” Συνεχίστε την ανάγνωση 10/1-2/2 Σαφές το ασαφές