2 έως 5 Φεβρουαρίου 10η Διεθνής Έκθεση Zootechnia – Θεσσαλονίκη

Η «Zootechnia» αποτελεί το επίκεντρο των εξελίξεων στην κτηνοτροφία-πτηνοτροφία, συγκεντρώνοντας ελληνικές και ξένες συμμετοχές, που παρουσιάζουν τις εξελίξεις του κλάδου τόσο από την εγχώρια, όσο και από την παγκόσμια αγορά κ.ά. Συνεχίστε την ανάγνωση 2 έως 5 Φεβρουαρίου 10η Διεθνής Έκθεση Zootechnia – Θεσσαλονίκη

3 έως 5 Φεβρουαρίου – 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το κρέας και τα προϊόντα του

Το συνέδριο προσφέρει δυνατότητες σύζευξης της επιστημονικής γνώσης και συζητήσεις ανάμεσα σε όλες τις ειδικότητες γύρω από το αντικείμενο.
Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, από την παραγωγή ζωοτροφών, συστήματα σταβλισμού, εξοπλισμούς, γενετική βελτίωση, συμβατική/βιολογική εκτροφή των ζώων, υγειονομική διαχείριση, πρότυπα εκτροφής κ.ά. Συνεχίστε την ανάγνωση 3 έως 5 Φεβρουαρίου – 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το κρέας και τα προϊόντα του