Περί Μπίρας…

Κι όμως, το κρασί δεν είναι το αρχαιότερο ποτό. Η μπίρα έχει παλιά ιστορία και αποτελούσε σε πολλούς πολιτισμούς σημαντικό στοιχείο της κοινωνικής, οικονομικής και θρησκευτικής ζωής.
Συνεχίστε την ανάγνωση Περί Μπίρας…