28-29/3 Διεθνές συνέδριο «Επι-στροφή στη Βρύση»

Στόχος του συνεδρίου είναι η προώθηση της αξίας του νερού βρύσης ως δημόσιου αγαθού και της χρήσης του σε επιχειρήσεις, πάντα με γνώμονα την προστασία και την ορθολογική χρήση του πόρου. Συνεχίστε την ανάγνωση 28-29/3 Διεθνές συνέδριο «Επι-στροφή στη Βρύση»