Εμίλ Ζολά: Το Χρήμα

Ο Εμίλ Ζολά αναδεικνύει τον καταλυτικό ρόλο του χρήματος σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι ήρωές του το υπηρετούν πιστά, το φοβούνται και το αποστρέφονται. Συνεχίστε την ανάγνωση Εμίλ Ζολά: Το Χρήμα