Έλεγχος ψεκαστικών μηχανημάτων με βαριά πρόστιμα

Με το νέο Νόμο επιβάλλεται ο έλεγχος και η πιστοποίηση της κατάστασης των ψεκαστικών μηχανημάτων. Το καλύτερο φυτοφάρμακο αν δεν εφαρμοστεί σωστά τότε η αποτελεσματικότητά του είναι περιορισμένη και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος μεγάλη. Συνεχίστε την ανάγνωση Έλεγχος ψεκαστικών μηχανημάτων με βαριά πρόστιμα