Στο διαδίκτυο ο δημόσιος κατάλογος της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων

H Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, σε συνεργασία με το εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, παρουσιάζει στο διαδίκτυο, μέσω της πλατφόρμας openABEKT, περισσότερες από 366.000 βιβλιογραφικές εγγραφές.

Συγκεκριμένα, ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης της Βουλής περιλαμβάνει σήμερα 366.616 βιβλιογραφικές εγγραφές και 590.686 αντίτυπα και τεύχη. Ιδιαίτερα σημαντικό και ενδιαφέρον για τους χρήστες είναι ότι 878 ψηφιακά αρχεία σημαντικών εκδόσεων, για θέματα ιατρικής πρακτικής και υγιεινής του περασμένου αιώνα, μετά από κατάλληλη ψηφιακή επιμέλεια, προβάλλονται και διατίθενται ελεύθερα στον Κατάλογο, για ξεφύλλισμα και ανάγνωση, μέσω της ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικού αναγνώστη που διαθέτει το openABEKT.

Οι περισσότερες βιβλιογραφικές εγγραφές αφορούν τεκμήρια κειμένου, ενώ περιλαμβάνει και μικρότερες συλλογές χαρτογραφικού, οπτικοακουστικού υλικού, ορισμένα χειρόγραφά και ένα μικρό αριθμό ηχογραφήσεων και αρχείων πολυμέσων. Εκτός από ορισμένες δεκάδες χιλιάδες περιοδικών και μονογραφικών σειρών, το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου είναι μονογραφίες, και μάλιστα μεγάλο μέρος είναι ξενόγλωσσο: Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Ιταλικά κυρίως, ενώ υπάρχει περιεχόμενο στα Λατινικά και Αρχαία Ελληνικά.

Το παλαιότερο βιβλίου του Καταλόγου είναι από το 1435, δηλαδή πριν την τυπογραφία, ενώ στις συλλογές της Βιβλιοθήκης υπάρχουν περιοδικά από τις αρχές του 19ου αιώνα, όπως π.χ. το The Naval Chronicle ή το Journal du Palais. Στον Κατάλογο υπάρχει πλούσιο και ενδιαφέρον υλικό και από τον 20ο αιώνα, όπως π.χ. αγορεύσεις των Ε. Βενιζέλου, Ε. Ρεπούλη, Δ. Πολίτου, Γ. Καφαντάρη και Δ. Ράλλη από το 1917 και τεκμήρια από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα οποία θα βρουν πολύ ενδιαφέροντα, μεταξύ άλλων, οι μελετητές της ελληνικής ιστορίας, αλλά και οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να πλαισιώσουν το μάθημα της ιστορίας στην τάξη.

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων ιδρύθηκε από την πρώτη Βουλή που συγκροτήθηκε μετά την ψήφιση του Συντάγματος του 1844, με κύριο σκοπό την υποστήριξη του κοινοβουλευτικού έργου. Το 1846 αρχειοφύλακας και βιβλιοφύλακας εξελέγη ο Ζακύνθιος λόγιος και δικαστικός Γεώργιος Τερτσέτης, ο οποίος την ανέδειξε σε πνευματικό κέντρο της εποχής. Η ανάπτυξη και οργάνωσή της, όμως, οφείλεται στον Τιμολέοντα Φιλήμονα, βουλευτή Αττικής, νομικό και εκδότη της εφημερίδας Αιών, ο οποίος εξελέγη το 1875 Έφορος του Βουλευτηρίου. Προσκαλώντας δωρεές από το εσωτερικό και το εξωτερικό, ο Φιλήμων αύξησε στη διάρκεια της θητείας του (1875-1887) τους τόμους των εντύπων από 5.000 σε 100.000. Η ταξινόμηση των εντύπων της Βιβλιοθήκης ανατέθηκε στο Νικόλαο Πολίτη, ο οποίος προσάρμοσε στις ανάγκες της Βιβλιοθήκης το σύστημα ταξινόμησης της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Μονάχου.

Επί σειρά ετών η Βιβλιοθήκη φιλοξενήθηκε σε διάφορα κτήρια για να εγκατασταθεί οριστικά το 1934 στο δεύτερο όροφο του κτηρίου των Παλαιών Ανακτόρων, του οποίου η μετατροπή σε Μέγαρο Βουλής και Γερουσίας είχε μόλις ολοκληρωθεί. Σήμερα, λόγω του μεγάλου όγκου των συλλογών της και των νέων δραστηριοτήτων της, η Βιβλιοθήκη της Βουλής περιλαμβάνει: α) την Κεντρική Βιβλιοθήκη, που στεγάζεται στο κτήριο του Κοινοβουλίου, β) την Μπενάκειο Βιβλιοθήκη (Ανθίμου Γαζή 2), που φιλοξενείται προσωρινά στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο και γ) το πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο (Λένορμαν 218).

Το openABEKT (www.openabekt.gr) είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης και ανοικτής διάθεσης καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης. Πρόκειται για ένα ενιαίο σύστημα για όλους τους φορείς που το χρησιμοποιούν, στο οποίο διαμορφώνονται αυτόνομες εφαρμογές που παραμετροποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε φορέα που λαμβάνει την υπηρεσία.

Όλο το περιεχόμενο που συγκεντρώνεται και τεκμηριώνεται σε κάθε επιμέρους κατάλογο μιας βιβλιοθήκης, τροφοδοτεί τον Ενιαίο Κατάλογο openABEKT (http://catalogue.openabekt.gr), ο οποίος συγκεντρώνει, ευρετηριάζει και παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο και σε ένα ενιαίο γραφικό περιβάλλον, τις εγγραφές όλων των φορέων που χρησιμοποιούν openABEKT. O Κατάλογος περιλαμβάνει ήδη περισσότερες από 1 εκατ. βιβλιογραφικές εγγραφές.

Η υπηρεσία openABEKT, η οποία διατίθεται διαδικτυακά από τις Υποδομές Νέφους του ΕΚΤ, παρέχεται ως δημόσια υπηρεσία, σε μεγάλο αριθμό φορέων που παράγουν ή διαθέτουν έγκριτο περιεχόμενο πολιτισμού, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία αλλά και επιστημονικό περιεχόμενο, όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικούς φορείς. Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί συμβάσεις συνεργασίας που αφορούν τη διάθεση του openABEKT σε 100 βιβλιοθήκες, ενώ 64 κατάλογοι βιβλιοθηκών διατίθενται ήδη διαδικτυακά μέσω της υπηρεσίας νέφους.

O Κατάλογος της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων

http://parliament.openabekt.gr

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

http://library.parliament.gr

[Total: 0   Average: 0/5]