Έως 9/7 Matisse in the Studio – Βοστώνη

Αρχική φωτογραφία: Henri Matisse, Reclining Odalisque, 1926

Μέχρις τις 9 Ιουλίου 2017, θα παρουσιάζονται στο Museum of Fine Arts στη Βοστώνη, έργα και προσωπικά αντικείμενα του Matisse, σε μια προσπάθεια κατανόησης των επιρροών του έργου του.

Ο Matisse, (1869–1954) ένας από τους σημαντικότερους Γάλλους ζωγράφους του 20ου αιώνα, ιδρυτής του καλλιτεχνικού κινήματος του φωβισμού, καθώς και μία από τις σημαντικότερες μορφές της μοντέρνας τέχνης, πίστευε ότι τα αντικείμενα είχαν σαφή ρόλο στην καλλιτεχνική του έκφραση.

“Matisse in the Studio” είναι η πρώτη μεγάλη διεθνής έκθεση που εξετάζει την επιρροή της προσωπική συλλογής αντικειμένων του Γάλλου καλλιτέχνη, στη δημιουργικότητά του.
Πέντε θεματικές ενότητες: “The Object Is an Actor,” “The Nude,” “The Face,” “Studio as Theatre,” and “Essential Forms”— προσπαθούν να διαχωρίσουν τις καλλιτεχνικές επιρροές του Matisse.

Στο Μουσείο εκτίθενται περίπου 36 πίνακες ζωγραφικής, 26 σχέδια, κολάζ, τυπώματα και γλυπτά, πλαισιωμένα από αντικείμενα που πήρε από διάφορα ταξίδια του. Παράλληλα, παρουσιάζονται και 39 έργα του, εκ των οποίων, τα περισσότερα ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές και εκτίθενται για πρώτη φορά εκτός Γαλίας.

Museum of Fine Arts Boston
Avenue of the Arts
465 Huntington Avenue
Boston, Massachusetts 02115
τηλ.:617-267-9300

Μ.Κ.

[Total: 0   Average: 0/5]