Γαστροστομία & Ρινογαστρικός σωλήνας (Levin)

Η γαστροστομία ή ο ρινογαστρικός σωλήνας συνιστάται σε άτομα που αδυνατούν να σιτίζονται από το στόμα, λόγω δυσχερειών στην κατάποση, από άνοια, Parkinson, εγκεφαλικά επεισόδια, καρκίνο κεφαλής- τραχήλου, σοβαρά ατυχήματα, σοβαρός τραυματισμός της γνάθου κ.λπ. Συνεχίστε την ανάγνωση Γαστροστομία & Ρινογαστρικός σωλήνας (Levin)