9-11/11 Διεθνές Συνέδριο The Birth of Contemporary Europe

Αντικείμενο του συνεδρίου είναι η διερεύνηση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών θεμάτων, που σχετίζονται με τη μουσική και τις τέχνες, κατά την περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Συνεχίστε την ανάγνωση 9-11/11 Διεθνές Συνέδριο The Birth of Contemporary Europe