6/12-24/1 Διαμάχες Παιδείας & Γλώσσας την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού

Ένας μοναδικός κύκλος από 4 διαλέξεις, στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη (6/12-24/1), που αφορά στις συγκρούσεις, τους ανταγωνισμούς και τις πολυμέτωπες ρήξεις στην παιδεία μεταξύ ριζοσπαστικών και συντηρητικών δυνάμεων, την εποχή του μεγάλου αγώνα για την ελευθερία. Συνεχίστε την ανάγνωση 6/12-24/1 Διαμάχες Παιδείας & Γλώσσας την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού